באופן עקרוני, כדאי שתדעו, כי סימן מסחרי יכול להיות כל סמל, מלה או שם, אשר משמשים בתור גורם מבדיל או בתור זיהוי בין מוצר של מוכר לעומת של המתחרים. כאשר מבצעים רישום סימן מסחרי, מתייגים את המוצר בתור חלק מהמותג הבלעדי של בית העסק, מה שמגלם את המוניטין שלו. עם חלוף הזמן, הרישום של הסימן המסחרי מסייע לו בצבירה של מוניטין באופן ניכר.

האם רישום סימן מסחרי מאפשר לכם ליהנות מסטטוס שאינו ניתן לערעור?

בתום כמה שנים, רישום סימן מסחרי מאפשר לכם ליהנות מסטטוס שאינו ניתן לערעור, כאשר הכוונה בכך באה לידי ביטוי שאי אפשר לערער על כל מיני היבטים של הסימן המסחרי. מי שרושם את הסימן המסחרי שלו צריך להצהיר בזמן המתאים, על מנת ליהנות ממעמד שלא אפשרי לערעור, שבעצם יוצר סימן סופר מסחרי. בעוד הסימן המסחרי יהפוך לבלתי אפשרי לערעור, תעודת הרישום שלו תהפוך לראיה מוחצת לתקפות של הסימן המסחרי, לבעלות של רושם הסימן המסחרי, כמו גם לזכות הבלעדית שלו לעשות שימוש בסימן המסחרי. ובמלים פשוטות יותר, רושם הסימן המסחרי יגבר בהליכים משפטיים, שאי אפשר להפריך אותם בראיות סותרות.

האם רישום סימן מסחרי מקנה לכם את הזכות להתגאות בסמל של ®?

מעבר לכל ספק, בתום רישום סימן מסחרי, תוקנה לכם הזכות לשווק את המוצרים או את השירותים שלכם על ידי הסמל, המאוד מכובד, יש לציין, הלא הוא הסמל – ®. המהות של הסמל הנ"ל מודיעה בעצם לציבור הרחב כי התבצע פה הרישום של הסימן המסחרי שלכם, וכן כי הבעלים החוקיים שלו נהנים מכל המעלות שנלוות לרישום של סימן מסחרי. הסמל ® עשוי להעניק לסימן המון מהימנות, תוך כדי סוג של הודעה רשמית למי שיפר אותו בהמשך הדרך, שבעלי הסמל הזה מתייחסים בכובד ראש לזכויות הקניין הרוחני שלהם, מה שעשוי לייצר הרתעה הרבה יותר גדולה למי שינסה להפר את הזכויות הבלעדיות החוקיות שלכם.

האם רישום סימן מסחרי מזכה אתכם בפיצוי מוגבר אל מול מי שניסה לזייף את הסימן המסחרי שלכם?  

אין כל ספק, כי רישום סימן מסחרי מזכה אתכם בפיצוי מוגבר אל מול מי שניסה או שינסה לזייף את הסימן המסחרי שלכם. מגיע לכם פיצויים סטטוטוריים כנגד הזייפן, ואף פיצויים פיזיים, והן שכר טרחת עורך דין בשל מעשה זיוף עם כוונה תחילה. משום שלפעמים זה ממש לא פשוט להוכיח גרימת נזק, נזקים סטטוטוריים שכאלו עשויים לספק לכם אמצעי לפיצוי הולם, שבו עשוי להיות לא פשוט או יקר יותר בצורה שאינה קונבנציונלית להוכיח גרימה של נזק.

By admin